Seutukunnat ja Hämeen liitto Forssan Pilvenmäen raviradan takana – luvut puhuvat Pilvenmäen aseman puolesta

Forssan seudun kunnat järjestivät seutuneuvoston tiistaiaamuna 28.2. Ypäjän Hevosopistolla. Pilvenmäen toiminnanjohtaja Elina Hirvonen esitteli tilaisuudessa raviurheilun toimintajärjestelmän, lajin päätöksentekorakennetta sekä Suomen Hippoksen hallituksen esitystä vuoden 2024 alusta muuttuvaan ravirataverkostoon ja Pilvenmäen asemaan ravikartalla.

Seudun kuntien tahtotila Pilvenmäen aseman tukemiseen sekä vahvistamiseen on vahvasti yhteinen. Pilvenmäki on yksi keskeisistä toimijoista koko seutukunnalla ja laajasti verkostoitunut myös hevosalan ulkopuolella esimerkiksi monialaisen koulutuksen puolella. Forssan seutukunta on yksi Suomen merkittävimmistä hevoskeskittymistä – käsittäen yritystoiminnan, koulutuksen, tutkimuksen, neuvonnan, verkoston sekä hankeosaamisen seutukunnallaan.

Forssan Pilvenmäen ravirata palvelee oman valmennuskeskusalueen lisäksi laajaa seutukunnan harrastaja- ja ammattivalmentajien joukkoa ravipäivinä, mutta myös niiden ulkopuolella. Lähikuntien lisäksi ravienpäivien ulkopuolella käyttäjät saapuvat naapurimaakuntien puolelta – Riihimäeltä, Somerolta, Urjalasta, Loimaalta ja Akaalta. Suomen Hippoksen hallituksen tekemän esityksen jälkeen on Pilvenmäen keskeistä sijaintia ja talousalueen kokoa pidetty keskusteluissa perusteluna aiempaa heikommalle asemalle tulevalla ravikartalla.

Haluamme kiinnittää huomiota Pilvenmäen osalta sen merkitykseen koko seutukunnalle ja raviradan koko vaikutusalueelle, mikä käsittää muutkin lähialueet eikä vain Forssan seudun kuntia. Talousalueemme koko ei ole ratkaiseva, kun meillä on käyttäjät, kilpailijat sekä ihmiset, jotka haluavat käydä raveissa ja ravirata on heille luontainen vierailukohde eri tapahtumien yhteydessä. Yritykset ovat sitoutuneet Pilvenmäen toimintaan ja Pilvenmäki on aktiivinen toimija seudun yritysten sekä toimijoiden suuntaan.

Pilvenmäen kilpailuluvut erottuvat positiivisesti edukseen – hevosia on kilpaillut viime vuoden raveissa keskiarvolta 113, kun muilla radoilla lukema pyörii sadan kilpailevan hevosen paikkeilla tai sen alla. Ravilähdöt ovat myös Pilvenmäellä poikkeuksellisen hevosrikkaita – keskiarvolta jokaisessa lähdössä on 11,5 hevosta, kun muiden raviratojen keskiarvot ovat lähes vähintään yhtä hevosta huonommat. Erityisesti luvut erottuvat positiivisesti Etelä-Suomen muita raviratoja vertailtaessa.

Seutukuntien yhteinen tahtotila välittyi voimakkaasti tapaamisessa, ja lisätietoja keskusjärjestön päätöksenteosta sekä mittareista edellytetään. Lisätietoja kaivataan, jotta voidaan miettiä tulevia toimenpiteitä ja mahdollistaa seudulle tärkeän Pilvenmäen asema ravikartalla.

Seutuneuvoston lausuntoon haluaa yhtyä myös Hämeen liitto. Hämeen liitto tukee vahvasti seudun kuntien näkemystä, ja näkee Pilvenmäen raviradan toiminnan jatkumisen seutuneuvoston esityksen mukaisena erittäin tärkeänä ja laaja-alaisena alueen elinvoimatekijänä.

 

Seutuneuvoston puolesta,

Kari Ahola, Humppilan kunnanhallituksen puheenjohtaja

Juuso Alatalo, Tammelan kunnanjohtaja

Jari Kesäniemi, Forssan kaupunginjohtaja

Jukka Matilainen, Jokioisten kunnanjohtaja

Tatu Ujula, Ypäjän kunnanjohtaja

 

Toni K. Laine, Hämeen liiton maakuntajohtaja